Zásady toho, ako fungujeme

S portálom MojEvent účastník podujatia nevytvára zmluvný vzťah.

 

Všetky povinnosti vyplývajúce z registrácie na podujatie preberá organizátor daného podujatia.

 

Platby za štartový poplatok sú príjmom organizátora podujatia, ktorý má povinnosť tento príjme správne evidovať a účtovať.

 

MojEvent nie je organizátorom podujatí, ktoré propaguje alebo na ktoré sa realizuje registrácia cez MojEvent.